Vol 10, No 1 (2018)

SPIRIT

Table of Contents

LPPM STMIK Yadika
Teguh Arifianto
Kurniawan Wahyu Haryanto, Risky Adi Saputra
Nur Nafi’iyah, Chastine Fatichah
Agus Setia Budi, Nur Nafi’iyah
Syahminan ,
Muhammad Misdram, Nurul faridah
Respati Bary Mahputra, Muhammad Sahar Rhomadhon
Abdul Rokhim, Dwi Putri Khusnul Khotimah